alt

Dag-, weekend- en 24-uurs opvang

Dagelijks na schooltijd van maandag t/m vrijdag is er dagopvang. Een weekend per 4 weken is het mogelijk om kinderen te laten logeren bij Manosol zodat het gezin even adempauze heeft.
alt

Vakantieweken

Drie keer per jaar organiseert Manosol een vakantieweek: in de mei-, herfst-, en zomervakantie.
alt

Hulp aan kinderen en ouders

Vaak hebben ouders behoefte aan begeleiding in de gezinssituatie. Manosol vindt het van groot belang dat hier aandacht aan gegeven wordt.
 • Manosol
 • Wat doen wij

Stichting Manosol (=handen van de zon) is een particuliere zorginstelling in Nieuwkuijk. 
Stichting Manosol is opgericht door Liesbeth Scholten en Pol Herings. Onze stichting is specifiek opgericht voor de
opvang van kinderen en (jong)volwassenen die een licht verstandelijke beperking hebben, autisme
(zoals PDD NOS, Asperger) en/of ADHD of ADD. Wij bieden verschillende soorten opvang en begeleiding aan:

 • 24-uurs opvang permanent (4 kinderen) | 
  Crisisopvang (ook uithuisgeplaatste kinderen) | Dagopvang Begeleiding | Begeleiding voor de ouders |
  Begeleiding weekenden | Begeleiding vakantieweken | Beelddenken en braingym

Op deze website vindt u verdere informatie over onze activiteiten en de mogelijkheden die wij de kinderen en/of
(jong)volwassenen kunnen bieden. De opvang vindt plaats in huis bij Liesbeth en Pol, in een huiselijke omgeving.
Omdat elk kind uniek en bijzonder is, is ook een unieke aanpak per kind noodzakelijk. Manosol kan hieraan voldoen
omdat het kleinschalig is en de begeleiding van de kinderen in huiselijke sfeer plaatsvindt. Kinderen die begeleiding
krijgen of permanent bij Manosol verblijven krijgen een persoonlijk zorgplan.

Image Image ImageManosol is lid van Branche Vereniging Kleinschalige Zorg

EEN KIND MAG ZICHZELF ONTPLOOIEN

Stichting Manosol biedt het volgende aan voor kinderen, (jong)volwassenen met LVB
problematiek, een stoornis in het autistisch spectrumen en/of ADHD/ADD.

 • - 24-uurs opvang permanent (4 kinderen)
 • - crisisopvang (ook uithuisgeplaatste kinderen)
 • - dagopvang
 • - begeleiding
 • - begeleiding voor de ouders
 • - begeleiding weekenden
 • - begeleiding vakantieweken
 • - beelddenken en braingym

Deze begeleiding kan uit een PGB betaald worden.