06 28621533 contact@manosol.nl

Crisisopvang, 24-uurs opvang, dagopvang

Heeft uw kind problemen met LVB problematiek, een stoornis in het autistisch spectrum en/of AD(H)D en heeft u hierbij hulp nodig? Of wilt u zelf misschien even tot rust komen? Manosol biedt diverse soorten opvang en begeleiding aan in Oirschot.

Is een van onderstaande situaties op u van toepassing? Dan nodigen wij u graag uit voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In een andere situatie of in crisissituaties kunt u ook altijd contact opnemen. Pol en Liesbeth proberen u dan te helpen door een snelle en goede oplossing te vinden.

Lees hieronder meer over onze Crisisopvang, 24-uurs opvang, dagopvang en over de (Ambulante) begeleiding, begeleiding voor de ouders, beelddenken en braingym.

24-uurs opvang

Naast een crisisplaats heeft Stichting Manosol de mogelijkheid om twee kinderen permanent op te vangen die uithuisgeplaatst zijn. Deze kinderen kunnen dan bij Manosol komen wonen zolang het nodig is.

Pol en Liesbeth bieden de kinderen, behalve opvang en begeleiding, ook diverse educatieve en ontspannende mogelijkheden zoals bezig zijn met de paarden, muziekles, tekenactiviteiten en nog veel meer.

Crisisopvang, 24-uurs opvang, dagopvang

Dagopvang

Na schooltijd van maandag t/m donderdag is het mogelijk om kinderen bij Manosol te laten verblijven. Deze mogelijkheid wordt geboden aan ouders die bijvoorbeeld werken of gewoon even tot rust willen komen.

Tijdens de dagopvang vindt groepsbegeleiding plaats.  De kinderen kunnen met de paarden bezig zijn en bijvoorbeeld stallen uitmesten. Ze kunnen ook lekker een boekje lezen of creatief bezig zijn.  Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Dan kunt u het contactformulier invullen. Deze vindt u op de contactpagina.

Crisisopvang

Ook voor uithuisgeplaatste kinderen
Voor ouders is een kind met een beperking een zorg. Er zijn situaties die vragen om een directe oplossing in de vorm van tijdelijke uithuisplaatsing van zoon of dochter.

Mocht het thuis dus even helemaal niet gaan, omdat de ouder(s) het even niet zien zitten of ziek zijn, en/of het kind ziet het even niet meer zitten, dan kan hij bij Manosol terecht.

De duur van de crisisopvang is maximaal vier weken met een mogelijke verlenging van vier weken.

Crisisopvang, 24-uurs opvang, dagopvang

(Ambulante) begeleiding

Bij Manosol kunt u ook voor (ambulante) begeleiding terecht. Deze begeleiding is bedoeld voor kinderen (en volwassenen) met een beperking in het autistisch spectrum of anderszins en vindt plaats bij Pol en Liesbeth aan huis.

Zowel aan de kinderen, als aan de ouder(s) en broertjes en zusjes, wordt geleerd hoe om te gaan met deze beperking. Liesbeth geeft begeleiding door middel van verschillende methodieken en gebruikt daarbij spel, dans, muziek, creatieve werkvormen, buitenspelen en nog veel meer. Bij Manosol kan ook nog met de paarden worden gewerkt.

Omdat elke persoon uniek is, wordt voor elke cliënt een begeleidingsplan gemaakt, afgestemd op de hulpvraag. Zowel het kind als de ouders hebben een grote rol hierin.

Als hele gezin leert u om de beperking beter te begrijpen en er goed mee om te gaan. Daardoor zal dit de spanningen thuis verminderen. Dit komt ten goede aan de sfeer thuis en geeft meer rust voor alle gezinsleden.

Crisisopvang, 24-uurs opvang, dagopvang

Begeleiding voor de ouders

Manosol vindt het van groot belang dat aandacht wordt gegeven aan de gezinssituatie van een kind. Er is dan ook de mogelijkheid om het hele gezin te begeleiden, aangezien een kind in een systeem moet kunnen functioneren.

Er zullen met de ouder(s) gesprekken gevoerd worden over hun kind, over zichzelf en eventuele andere kinderen. Gezamenlijk  zullen er oplossingen gezocht worden om de leefsituatie binnen het gezin zo optimaal mogelijk te maken.

Ook hierbij heeft Liesbeth de mogelijkheid om verschillende methodieken toe te passen, afgestemd op de hulpvraag.

Beelddenken en braingym

Denkt uw kind in beelden? Ziet hij plaatjes in plaats van woorden? En ondervindt hij daar hinder van bij lezen, rekenen, organiseren of andere gebieden? Heeft uw kind dyslexie of een gebrek aan zelfvertrouwen?

Liesbeth is coach voor Beelddenkers en zij heeft ook de cursus Braingym gedaan. Deze twee methodieken kunnen worden toegepast bij heel diverse problematieken.

Bij Beelddenken wordt via de methode ‘Ik leer anders’ structuur aangebracht in de hersenen, zodat de meestal gevoelde chaos verdwijnt.

Bij Braingym wordt, door middel van leuke en speelse oefeningen, balans aangebracht in de drie dimensies van het lichaam: boven/onder, links/rechts, voor/achter. De hersenhelften worden gestimuleerd om samen te werken.

opvang en begeleiding voor kinderen en (jong)volwassenen met LVB problematiek - stoornis in het autistisch spectrum en/of AD(H)D

Begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling

 

Heeft u levensvragen of kunt u of (samen met) uw kind hulp gebruiken bij uw persoonlijke ontwikkeling?

Dan helpen Pol en Liesbeth u graag, samen met hun paarden Zwesda en Terra. Pol heeft de opleiding coaching met paarden voor volwassenen afgerond en Liesbeth de opleiding “Vakinterventies met paarden” voor jeugdigen tot 18 jaar.

Terra - Manosol

De begeleiding met paarden is vooral gericht op het versterken van de executieve functies door middel van ervaringsleren. Denk bijvoorbeeld aan “planning, organisatie, zelfevaluatie” die gaan over cognitie/denken. En aan “emotieregulatie, flexibiliteit, doorzettingsvermogen” die met doen/gedrag te maken hebben.

Paarden voelen perfect aan hoe iemand zich voelt en geven dit aan zonder te oordelen. Ze spiegelen dat wat iemand denkt of voelt. Voel je je bijvoorbeeld onrustig maar zeg je dat je rustig bent, dan zal het paard toch de onrust laten zien en pas rustig worden als je toegeeft dat het niet klopt wat je zei. Dit is maar één voorbeeld. 

Begeleiding ouder en kind

De paarden kunnen worden ingezet voor de hulpvraag van één persoon, maar ook voor meerdere personen. Het is gebleken dat een sessie van ouder met kind heel zinvol en verhelderend is. De communicatie tussen ouder en kind wordt beter en daardoor voelen ze zich beter gezien en gehoord. Daarom biedt Liesbeth deze vorm van begeleiding specifiek aan. Zeker omdat een jeugdige niet alleen staat in het familiesysteem. 

Bij coachen met paarden voor volwassen wordt ook een hulpvraag in de persoonlijke ontwikkeling omschreven en die vraag wordt meegenomen naar de paarden. Er wordt gekeken naar de reactie van de paarden en de conclusies aan de persoon zelf overgelaten in samenspraak met de coach.

Begeleiding bij persoonlijke ontwikkeling
SKJ