24-uurs  / Crisisopvang

24 uurs opvang

Naast een crisisplaats heeft Stichting Manosol de mogelijkheid om vier kinderen permanent op te vangen die uit huis geplaatst zijn. Deze kinderen kunnen dan bij Manosol komen wonen zolang het nodig is. We bieden de kinderen behalve opvang en begeleiding ook de mogelijkheid om paard te rijden op ons eigen pony Anna (links op de foto), muziekles, tekenactiviteiten en nog veel meer.


Crisisopvang

Voor ouders is een kind met een beperking een zorg. Er zijn situaties die vragen om een directe oplossing in de vorm van tijdelijke uithuisplaatsing van zoon of dochter.

Mocht het thuis dus even helemaal niet gaan, omdat de ouder(s) het even niet zien zitten of ziek zijn, en/of het kind ziet het even niet meer, dan kan hij bij Manosol terecht. De duur van de crisisopvang is maximaal vier weken met een mogelijke verlenging van vier weken.