Beelddenken en braingymBeelddenken en braingym

Denkt uw kind in beelden, ziet hij plaatjes in plaats van woorden? En ondervindt hij daar hinder van? Bij lezen, rekenen, organiseren of andere gebieden? Heeft uw kind dyslexie of een gebrek aan zelfvertrouwen?

Liesbeth is coach voor Beelddenkers en zij heeft ook de cursus Braingym gedaan.

Deze twee methodieken kunnen worden toegepast bij heel diverse problematieken.

Bij Beelddenken wordt via de methode 'Ik leer anders' structuur aangebracht in de hersenen, zodat de meestal gevoelde chaos verdwijnt.

Bij Braingym wordt door middel van leuke, speelse oefeningen, balans aangebracht in de drie dimensies van het lichaam: boven/onder, links/rechts, voor/achter. De hersenhelften worden gestimuleerd om samen te werken.