Begeleiding ouders

 

Begeleiding ouders

Manosol vindt het van groot belang dat aandacht wordt gegeven aan de gezinssituatie van een kind. Er is dan ook de mogelijkheid om het hele gezin te begeleiden, aangezien een kind in een systeem moet kunnen functioneren.

Er zullen met de ouder(s) gesprekken gevoerd worden over hun kind, over zichzelf en eventuele andere kinderen. Gezamenlijk  zullen er oplossingen gezocht worden om de leefsituatie binnen het gezin zo optimaal mogelijk te maken.

Ook hierbij heeft Liesbeth de mogelijkheid om verschillende methodieken toe te passen, afgestemd op het gezin.